De NFO heeft op verzoek van deelsectoren binnen de sector het initiatief genomen voor indiening van een aantal onderzoeksvoorstellen. Het PT heeft vorige week op verzoek van de NFO de volgende fruitteeltprojecten goedgekeurd.

– Valorisatie champost, het ontwikkelen van fosfaatarme champost waardoor de sector de inzet van dit product kan verruimen

– Bestrijding perenbladvlo, een hoofdprobleem in de gewasbescherming

– Vruchtrot, ter voorkoming van bewaarverliezen

– Geïntegreerde bestrijding bij houtig kleinfruit

– Biofruitketens waarin resistente rassen tegen schurft worden getest

– Emissiearme technieken om drift in de sector verder te verlagen

– Monitoring Kordia-percelen voor meer inzicht in zetting en vruchtdracht

– Residuarme teelt van houtig kleinfruit

– Verduurzaming herfstframboos

– Vergelijking diverse Kwee-onderstammen

– Schurftbestrijding bij peer

De NFO is er tevens in geslaagd om innovatieprojecten goedgekeurd te krijgen binnen het nieuwe topsectorenbeleid van de overheid. De overheid gaat circa 850.000 euro aan diverse projecten bijdragen. Nu de NFO ook de financiering uit het bedrijfsleven voor deze projecten heeft geregeld, wordt de overheidsbijdrage definitief veiliggesteld. Het project dat de risico’s van microbiologische verontreiniging in de voedingstuinbouw in beeld brengt en hoe deze verkleind kunnen worden, is vorige week in het PT aangehouden omdat niet iedere sector wil bijdragen. Een eventuele goedkeuring voor dit project volgt in juni.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00