Het voorstel van de NFO om met de overheid en waterschappen een Green Deal Aanpak Emissie te starten is positief ontvangen door de overheid en de diverse waterschappen. Dat is meegedeeld tijdens de laatste NFO-hoofdbestuursvergadering op 17 december. De NFO start nu met de concrete formulering van de Green Deal en hoopt deze in het voorjaar af te ronden. Met de Green Deal wil de NFO de emissie naar het oppervlaktewater verder terug dringen en knellende regelgeving wegnemen. De NFO wil zo aantonen dat de sector haar verantwoordelijkheid neemt en voor haar leden knellende regelgeving oplossen. Tevens wil de NFO bereiken dat ondernemers verschillende emissiemaatregelen kunnen stapelen en dat er een eenvoudigere structuur voor de erkenning van nieuwe technieken komt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 januari 2016 - 20:26