In een nieuwe campagne richt Greenpeace de publieke aandacht op het lot van de bij. Door supermarkten middels een petitie te dwingen over te stappen op producten die vrij van insecticiden zijn geteeld, verwacht de milieuorganisatie de bij beter te kunnen beschermen. De NFO vindt de actie van Greenpeace contraproductief. Het zou veel beter zijn dat Greenpeace samen met de teeltsectoren de verduurzaming oppakt in plaats van sectoren voor het blok te zetten. De fruitteeltsector werkt al jaren aan verduurzaming en wil deze weg verder inslaan, onder andere door een Green Deal Emissiebeperking. Het zou veel beter zijn om gezamenlijk de totale gewasbescherming te verduurzamen dan sec bij enkele middelen stil te staan. Dit levert naar de mening van de NFO op termijn veel meer milieuwinst op en minder gevaar voor resistentieontwikkeling of dat het systeem van  geïntegreerde gewasbescherming in duigen valt. Bovendien legt Greenpeace één op één verbanden die de wetenschap niet of onvoldoende ondersteunt. De NFO overlegt op de kortst mogelijke termijn met ketenpartijen en het CBL over de te volgen koers en strategie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 april 2016 - 17:57