Maandag 16 november had de NFO een verkennend gesprek met Greenpeace naar aanleiding van haar publicatie over de negatieve milieueffecten in de hardfruitsector. Vanuit de NFO is geschetst waar de sector mee bezig is om de sector te verduurzamen. Greenpeace gaf aan dat de aanleiding voor het NL-onderzoek rechtstreeks verband hield met het EU-onderzoek waar NL relatief ‘schoon’ uit naar voren kwam. Greenpeace had zich afgevraagd of monsters wel in het juiste seizoen waren genomen. Hoofddoel van haar actie is om de retail te bewegen haar verantwoordelijkheid niet te beperken tot residuen, maar deze te verruimen tot het verduurzamen van de teelt.

In het gesprek zijn tevens de op- en aanmerkingen van de NFO op het rapport uitgewisseld. Op verscheidene onderdelen vindt de NFO het rapport tendentieus. Ze ziet graag dat Greenpeace behulpzaam is bij het versnellen van de beschikbaarheid van groene middelen en het wegnemen van belemmerende wetgeving bij de aanpak van emissie. Greenpeace treedt graag weer in contact met de sector als ze contact met de retail heeft gehad. NFO en Greenpeace houden contact.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:34