Das Altes Land is een sterk fruitcomplex dat is opgebouwd door het vertrouwen tussen teelt, afzet, onderzoek en voorlichting. Dat is de conclusie van het NFO-hoofdbestuur dat het gebied begin juli bezocht.

Het fruitcomplex Das Altes Land/Niederelbe beslaat ongeveer 10.000 hectare, waarvan 90 procent appel, 5 procent zoete kers, 3  procent peer en 2 procent pruim. De appelproductie bedraagt gemiddeld 300.000 ton en is daarmee vergelijkbaar met die van Nederland. Ook het sortiment lijkt erg op het Nederlandse. Alleen de veel grotere productie van Braeburn valt op. De laatste jaren groeit deze oppervlakte gestaag met 1-2 procent per jaar.

Das Altes Land versterkte zijn positie de afgelopen vijftien jaar door het vertrouwen tussen teelt en afzet waarin zowel coöperaties en private handelshuizen hun plek hebben. Het vertrouwen is onder meer te zien aan de handelshuizen die ook onder het merk van afzetcoöperatie Elbe-Obst kunnen afzetten. Marktgemeinschaft Altes Land (MAL), de andere afzetcoöperatie in het gebied, levert het product alleen aan handelshuizen waarmee ze een associatieverdrag heeft. Coöperatie en handelshuizen werken hier in elkaars verlengde en hebben elkaar nodig. 

In het gebied zijn onderwijs, onderzoek en voorlichting sterk geïntegreerd. Deze organisaties staan in nauw contact met de sector.

Opvallend is dat MAL pas ongeveer twintig jaar bestaat. Het aantal leden is sinds 2002 verdubbeld van 80 naar 160. De omzet steeg van 15 naar 50 miljoen euro. Mal is een coöperatie met een zeer lage kostenstructuur (dus weinig diensten), maar ze zorgt wel voor bundeling van het aanbod en dat voor de leden de Brusselse GMO-gelden beschikbaar komen.

Elbe-Obst en MAL zijn twee concurrerende coöperaties, maar zij zien wel in dat ze elkaar nodig hebben bij het op de markt zetten van clubrassen. Daarom hebben ze een afzet BV opgericht waarin vanaf nu nieuwe conceptrassen worden ondergebracht. Gezamenlijk financieren zij gebruikswaarde-onderzoek waarin geschikte rassen voor het gebied worden getoetst.

Vertrouwen en krachtenbundeling zijn essentieel geweest voor de huidige sterke positie van het gebied. Dat komt ook tot uiting in de hoge organisatiegraad. Maar liefst 90 procent van de telers is lid van een afzetcoöperatie.

Ten opzichte van Nederland heeft het gebied daarnaast één heel belangrijk voordeel. De Duitse consument eet het liefst Duits fruit. Hierdoor is de vraag groter dan de productie van het gebied en is hun fruit door de afnemers ook niet inwisselbaar voor importfruit.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 juli 2014 - 14:24