Onlangs heeft staatssecretaris Martijn van Dam de Ontwikkelagenda onderwijs getekend. In dit plan staat dat het groene onderwijs sterker gaat inspelen op de internationaal veranderende markt, zoals de toenemende vraag naar voedsel dat natuurlijker en diervriendelijker geproduceerd is. Ook innovaties gaan een belangrijke rol spelen in het groene onderwijs, zodat de studenten goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Verder gaan het onderwijs en het bedrijfsleven meer kennis uitwisselen. Voor de opstartfase van de Ontwikkelagenda stellen de partners gezamenlijk 6 miljoen euro beschikbaar. Verder zetten de partners zich in om structureel meer investeringen binnen te halen. Volgens de partijen moet een bedrag gezocht worden van circa 40 miljoen euro.

Het plan zorgt voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en meer aandacht voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Een mooie kans voor de ontwikkeling binnen de sector aldus Mariëlle Mulder, NFO-scholingsconsulent en coördinator vaktechniek. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 7 november 2016 - 10:04