De inzet van natuurlijke vijanden in steen- en houtig kleinfruit is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Insecticiden zoals Pirimor en Vertimec Gold zullen waarschijnlijk niet meer algemeen beschikbaar zijn. In de afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met nieuwe biologische bestrijders in steen- en kleinfruit. Daarnaast komen ook gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong beschikbaar. In mei 2014 kreeg Botanigard WP een toelating in alle houtig kleinfruitgewassen. In december van dat jaar kreeg Serenade SC een nog bredere toelating in alle steen- en houtig kleinfruitgewassen. In de aankomende jaren komen nog meer en betere zogenoemde groene gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar. Afgelopen jaar is tussen het agrarische bedrijfsleven en de overheid een Green deal gesloten. In deze Green deal zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk de ontwikkeling en registratie van groene gewasbeschermingsmiddelen te ondersteunen en stimuleren. De NFO is nauw betrokken bij twee van de acht producten die ontwikkeld worden en ze volgt de overige zes producten.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:12