De NFO, DPA en Frugi Venta werken aan een doorstart van het GroentenFruit Bureau om in de toekomst gebruik te kunnen van EU-subsidie bij promotiecampagnes. De Europese Commissie wil de komende vijf jaar het budget voor promotie van agrarische producten verhogen van 50 naar 200 miljoen euro per jaar. Subsidies kunnen alleen worden aangevraagd door erkende rechtspersonen vanuit de lidstaten. NFO, Frugi Venta en DPA hebben besloten om te werken met één erkende rechtspersoon. Dit is efficiënter dan dat verscheidene organisaties ieder afzonderlijk een erkenning aanvragen. Bovendien blijft  de kennis die hiervoor nodig is dan gebundeld. Door een doorstart te maken van het voormalige GroentenFruit Bureau kan men gebruik maken van de bestaande erkenning en hoeft er geen nieuwe, tijdrovende procedure worden doorlopen. Na de doorstart worden de nog lopende campagnes met EU-subsidie, waaronder die van Conference, ingebracht in het GroentenFruit Bureau. De NFO vindt het belangrijk dat de erkenning voor het aanvragen van EU-subsidies behouden blijft om gebruik te kunnen maken van deze subsidies voor promotiecampagnes. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:11