GroentenFruit Huis heeft in samenwerking de NFO afspraken gemaakt met SMK (Stichting Milieukeur) om te werken aan de vernieuwing van Milieukeur. De organisaties gaan werken aan een duurzaam certificaat met gelijke milieuwinst, dat tegelijk werkbaar is wat betreft inhoudelijke eisen en administratieve verplichtingen. Werken onder Milieukeur moet een kwalitatief goed product opleveren en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken. Belangrijk doel van de NFO is de regie in eigen handen te houden. De NFO wil voorkomen dat er vanwege eisen uit de retail nog meer certificaten ontstaan. Voor een ondernemer is het immers vrijwel onmogelijk om aan al deze eisen te voldoen, terwijl hij niet kan kiezen voor één of enkele afnemers waar hij zijn totale productie aan kan verkopen.

De Milieukeur certificatieschema’s voor open en bedekte teelten, worden waar mogelijk praktischer en doelgerichter gemaakt. De voorstellen voor verduurzaming van de groente-, fruit- en paddenstoelenteelt, die door werkgroep van GroentenFruit Huis zijn ontwikkeld, worden binnen een begeleidingscommissie van SMK verder uitgewerkt. Deze begeleidingscommissie zal bestaan uit een aantal leden van de werkgroep en worden aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de voedingstuinbouw, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De ambitie is dat deze commissie in 2017 de voorstellen voor herziening van het certificatieschema doorloopt zodat in 2018 volgens de vernieuwde versie gecertificeerd kan worden.

In Fruitteelt 8 schreef NFO-directeur Siep Koning een column over het nieuwe duurzaamheidscertificaat. Klik hier om de column te lezen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 25 april 2017 - 21:09