Staatssecretaris Sharon Dijksma steunt onderzoek naar alternatieven voor metam-natrium. Dit schrijft ze in antwoord op vragen van Dik Faber (Christen Unie). Het ministerie heeft 150.000 euro toegezegd om het alternatief bodemresetter (een snelle manier van biologische grondontsmetting) in de open teelten te onderzoeken. De NFO heeft contact met de onderzoekers die deze proef inmiddels zijn begonnen. Voor de fruitteelt is het belangrijk om het effect van deze methode op Pratylenchus penetrans duidelijk te hebben. Uit de antwoorden van Dijksma blijkt dat in 2013 en in 2014 in totaal 55 hectare met metam-natrium is ontsmet voor herinplant van boomgaarden. Dit is nog geen 1 procent van het totale areaal in Nederland dat jaarlijks wordt ontsmet. Voor de fruittelers op zandgronden die niet zonder metam-natrium kunnen herinplanten, is op korte termijn een goed alternatief nodig. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 - 09:22