Grondontsmetting kan niet meer op dezelfde manier als in de afgelopen jaren worden uitgevoerd. Staatssecretarits Dijksma heeft de huidige toelating van metam-natrium tijdelijk opgeschort. De verwachting is dat als midden augustus het Ctgb zijn beoordeling heeft afgerond, metam-natrium waarschijnlijk opnieuw een toelating krijgt. Dit zal wel met een fors lagere dosering zijn en met zeer beperkende maatregelen om omwonenden te beschermen. Op 6 juni is tijdens een sectorbreed overleg met verschillende deskundigen besproken op welke wijze aaltjes in Nederland bestreden moeten worden. Naast de inzet voor chemische grondontsmetting zullen de mogelijkheden van niet-chemische grondontsmetting meer moeten worden benut. De fruitteelt kan bestaande kennis en ervaring vanuit andere sectoren gaan benutten. Sectorbreed zullen onderzoeksprojecten worden ingediend om alternatieven te ontwikkelen. De NFO neemt deel aan dit brede overleg en zorgt ervoor dat de fruitteelt wordt meegenomen. Voor het voortbestaan van fruitbedrijven op de zandgronden is het van cruciaal belang dat succesvolle herinplant mogelijk blijft. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 10:22