Bijna 50 procent van de geënquêteerde telers tijdens de Fruitteelt Vakbeurs geven aan op het gehele perceel driftarme doppen te gebruiken.

Gewasbeschermingfirma’s Makhteshim Agan en Certis hielden op de beurs een enquête onder telers naar het gebruik van driftarme venturidoppen. Deze werd in afstemming met de NFO en PPO Fruit gehouden om het belang van driftarme doppen voor het behoud van captan onder de aandacht te brengen. In totaal reageerden 83 telers van wie 90 procent aangaf deze doppen te gebruiken. Een deel van hen gebruikt de doppen alleen op de buitenste twintig meter of alleen voor 1 mei. Verreweg de meeste telers gebruiken als driftarme dop de Albuz TVI 80 (90%) en een veel kleiner deel gebruikt de Lechler ID90 (9%). Van de telers gaf 58 procent aan tevreden te zijn over de driftarme venturidoppen te zijn. Tevreden gebruikers besteden meer aandacht aan het extra schoonmaken en het aanpassen van de filtering.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 juli 2012 - 06:00