Wageningen University & Research gaat in opdracht van het ministerie van LNV grootschalig onderzoek uitvoeren naar de onderhandelingspositie van agrarisch ondernemers in de keten. Bijna 10.000 ondernemers  in de sectoren akkerbouw, (glas)groente- en fruitteelt, melkvee-, varkens- en pluimveehouderij ontvangen hiervoor deze week een uitnodiging via de e-mail. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 minuten.
Om een beter beeld van de onderhandelingspositie van ondernemers te krijgen, wil het ministerie graag weten op welke manieren telers samenwerken, of ze meer willen samenwerken en of ze daarin geremd worden.
Voor het onderzoek werken WUR en LNV samen met LTO Nederland en agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy.
Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen in mei of juni 2018, indien gewenst, een volledig rapport van de onderzoeksresultaten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 maart 2018 - 19:24