Fruittelers in de Oostenrijkse regio Vorarlberg hebben te kampen met een grote uitbraak van bacterievuur. In sommige appelboomgaarden is elke boom aangetast. Gemiddeld worden er twintig bacterievuuraantastingen per boom genoteerd, waarschuwt ProMED. Ook zijn verschillende perenboomgaarden aangetast. In sommige gevallen is 50 procent van de bomen geïnfecteerd, in één op de tien boomgaarden komen meerdere aantastingen per boom voor.
Behandelingen met zowel chemische als biologische middelen hebben vooralsnog geen effect. Op sommige locaties zal niet geoogst worden. Men is nu begonnen met het wegsnijden van aangetast hout, maar dat gaat nog veel tijd kosten.
Het vermoeden bestaat dat de bomen in de getroffen boomgaarden allemaal rond dezelfde tijd, eind april, hebben gebloeid. Er was toen tevens een grote bijenactiviteit. Rassen die op een ander tijdstip, onder slechtere weersomstandigheden hebben gebloeid, lijken gespaard te blijven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 augustus 2015 - 13:16