Het Ctgb heeft de toelating van Quickdown fors uitgebreid met twaalf gewassen of gewasgroepen. Deze uitbreiding is tot stand gekomen na aanvraag van Certis Europe B.V. in nauwe samenwerking met de Coördinatoren Effectief Middelenpakket. De uitbreiding van de toelating van Quickdown is een project van het Expert Centre Speciality Crops onder coördinatie van de NFO.

Frederik Bunt, voorzitter NFO-productgroep steen en houtig kleinfruit: “Het is fantastische dat nu een extra herbicide beschikbaar is gekomen in alle onbedekte teelten steen en kleinfruit. Deze toelating is een gedeeltelijk alternatief voor de teruggang in de afgelopen jaren van het beschikbare herbicide pakket.

Het nu toegelaten gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt van steenvruchten; aardbeien; bessen; druiven; braam- en framboos-achtigen (Rubus spp.); kiwi; asperges; bloemisterijgewassen; vaste plantenteelt; veredelingsteelt en zaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen en de teelt van noten is beoordeeld volgens de procedure voor een ‘kleine toepassing’ (NL KUG). Dat betekent dat er geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek is uitgevoerd en beoordeeld. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren. Gebruik in deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het Expert Centre voor Speciality Crops (www.specialitycrops.eu) is een samenwerkingverband en kennisnetwerk, toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 18 december 2015 - 12:21