Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de handhaving in het kader van de Wet DBA verder opgeschort naar 1 juli 2018. Tot die tijd zal de Belastingdienst geen boetes uitdelen of naheffingen opleggen. Eerder was de handhaving DBA door de Belastingdienst al opgeschort tot januari 2018. Inmiddels is de ambtelijke verkenning rondom het DBA-dossier afgerond, maar hangt de manier waarop knelpunten worden opgelost af van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. Om opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe wet is de handhaving opnieuw een halfjaar uitgesteld. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt deze niet voor kwaadwillenden. Dat zijn zzp’ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben.
De wet DBA is de opvolger van de VAR-verklaring, waarmee opdrachtgevers en opdrachtnemers middels een contract hun werkrelatie kunnen duidelijk maken. Met de wet DBA zou het eenvoudiger moeten worden om te controleren of iemand echt als zelfstandige werkt. Niet alleen de opdrachtnemer, maar ook de opdrachtgever wordt verantwoordelijk om de zelfstandigheid van de opdrachtnemer te waarborgen. In de praktijk bleek de nieuwe wet vooral veel onrust en onduidelijkheid te veroorzaken. Opdrachtgevers bleken minder snel zzp’ers in te huren, om te voorkomen dat ze de fout in gaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 juni 2017 - 17:40