Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft met een brief gereageerd op vragen uit de Tweede Kamer over het verbeteren van de positie van de primaire producent. In deze brief laat Dijksma weten dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) op korte termijn met handvatten voor boeren en tuinders komt waarmee de regels voor samenwerking duidelijker worden. Voor het gezamenlijk, in producentenorganisaties en coöperaties en in ketenverband, succesvol introduceren van duurzame en innovatieve producten is het volgens de staatssecretaris van belang om te weten wat de ruimte is voor samenwerking binnen de mededingingsregels. Als reactie op vragen van de Tweede Kamer, over het feit dat AH adverteert met ‘blozende boeren’ op zijn versproducten in de winkels, maar toch de prijs met 2 procent kort, schrijft Dijksma dat de minister van Economische Zaken eerder al aangaf in te zetten op zelfregulering door middel van de gedragscode eerlijke handelspraktijken inclusief een systeem voor geschilbeslechting. De op Europees niveau afgesproken Principles of good practice, vormen hierbij het uitgangspunt. Er waren al twee pilots aangekondigd waarvan één in de agro-foodsector.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00