Sinds 2013 ligt er op Proeftuin Randwijk een snoeiproef in een Conference V-hagenperceel (1999). Om er meer licht in te krijgen en ruimte voor jong hout werd destijds van deze 4-takker één tak gesnoeid. Afgelopen jaren behaalden zowel de 4- als de 3-takker zeer hoge producties van in de 70 en 80 ton (zie tabel). In 2013 en 2014 was de productie bij de 4-takker wat hoger, maar dit werd volgens PPO-onderzoeker Pieter van der Steeg veroorzaakt door te veel vruchten. Het streefaantal vruchten is circa 110 per boom (plantafstand 1,10m). Tijdens het seizoen 2015 werd het aantal gedunde vruchten geteld en daaruit bleek dat een 3-takker circa 20 procent minder dunwerk gaf. De producties lagen bij beide objecten in 2015 op een gelijk niveau (82 en 83 ton per hectare). 

Dit bericht is geplaatst op maandag 14 maart 2016 - 09:07