Tegelijkertijd met het instellen van een vervoersverbod voor pluimvee vanwege de vogelpest werd een landelijk jachtverbod afgekondigd. Dat kan ook voor fruittelers grote gevolgen hebben. Schadelijk wild kan nu immers niet bejaagd worden.

Op het bedrijf van Kees Konijn in Zuidoostbeemster doen hazen zich de laatste weken te goed aan jonge appelbomen. “Elke nacht worden zo’n dertig bomen aangevreten door twee hazen”, vertelt hij. Konijn zette al gaas om zijn boomgaard, smeerde de stammen in met wildafweermiddel, legde snoeihout neer buiten zijn boomgaard en probeerde de hazen te verjagen met geluid. Jammer, het had geen effect.

Inmiddels heeft de teler bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontheffing aangevraagd om de hazen door de jagersvereniging te laten afschieten. Het is de vraag of en wanneer een vergunning verleend wordt. “De mensen zijn er niet van doordrongen dat het effect van het verbod zo groot is. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.” De teler kwam via het Faunafonds, de provincie en de jagersvereniging uiteindelijk via de NFO uit bij de RVO, waar een ontheffing aangevraagd werd. Ondertussen heeft de RVO Kees Konijn verzocht de aanvraag in te trekken omdat die toch niet wordt gehonoreerd.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:43