Het hoofdbestuur stelde de heffingen binnen het Productschap Tuinbouw ter discussie. Het bestuur vindt het vervelend dat de inning van de heffingen in de fruitteelt achterloopt waardoor ondernemers al enkele jaren twee heffingen per jaar ontvangen. De NFO kan dit echter niet veranderen. De oorzaak van de vertraagde inning komt doordat het PT een nieuwe verordening voor de heffingen moest instellen en dat de goedkeuring in Brussel ongeveer twee jaar op zich liet wachten. Het beleid van de NFO was er de laatste jaren op gericht om het totaal aan heffingen te verlagen. Dit kreeg vooral gestalte door de oude omzetheffing drastisch te verlagen; die heffing is nu overigens omgezet in een hectareheffing. In 2012 verlaagt de NFO de oude hectareheffing met 30 procent. In augustus van dit jaar beslist zij of de vastgestelde heffing over 2011 ook al op hetzelfde niveau van 2012 kan worden gebracht. De heffing is wel vastgesteld, maar de inning daarvan gebeurt niet voor eind 2012. Ook wil de NFO dan een standpunt innemen over de hoogte van de heffing in 2013.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30