“Nederlandse boeren en tuinders staan voor dag en dauw op om met hart en ziel mooie producten te maken, maar ze krijgen vaak een te lage prijs. Juist de mensen die zo belangrijk zijn voor ons welzijn en onze welvaart moeten een eerlijke boterham kunnen verdienen. De waarde van voedsel en de waardigheid van de mensen die dit maken, moeten dichter bij elkaar komen te liggen”, aldus landbouwminister Carola Schouten. In haar toespraak bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op donderdag 7 december sprak ze haar waardering uit voor de sector en pleitte ze voor een betere beloning en meer respect voor de landbouwsector in zijn geheel.
Het begin december aangekondigde fonds voor startende jonge boeren is daarbij een stap in de goede richting. Nog geen 4% van alle boeren in Nederland is jonger dan 35 jaar. Tegelijkertijd is er een groeiende groep jonge ondernemers die graag een boerenbedrijf wil starten. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor deze groep jonge ondernemers. De bedoeling is dat het fonds in de eerste helft van 2018 operationeel is. Schouten gaat met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt in gesprek over de nadere invulling van het fonds.

Tijdens het debat beantwoordde minister Schouten ook Kamervragen die vooraf door diverse Kamerleden waren gesteld. VVD-ster Helma Lodders wilde van de minister weten of zij bereid is met de sector, de verwerkende industrie en andere relevante partners, zoals supermarkten, in gesprek te gaan om te komen tot de jaarlijkse Week van de Boer. Een eerste editie zou kunnen plaatsvinden op de Floriade in 2022. Schouten vond het een sympathiek voorstel. “Het is goed om het werk van boer, tuinder en visser onder de aandacht van de burger en de consument te brengen. En het is belangrijk dat mensen weten waar voedsel vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd, en zich ervan bewust zijn welke waarden eraan verbonden zijn”, aldus Schouten. Tegelijkertijd vond ze dat er al veel van dergelijke evenementen zijn, zoals Dutch Agri Food Week, WorldFoodDay, Kom in de Kas en Kom op ’t Erf. Met name Dutch Agri Food Week belicht al de hele voedselketen en is inmiddels een groot publieksevenement. “Wellicht dat het zinvoller is vorm en inhoud van de Dutch Agri Food Week de komende jaren verder door te ontwikkelen”, vindt Schouten. Het idee om ook activiteiten op het Floriade-terrein te laten plaatsvinden vindt ze een goede suggestie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 december 2017 - 17:25