Het Ctgb heeft op 1 juli de herziene lijst met middelen die vallen onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) gepubliceerd. Zowel Surround WP Crop Protectant als Flipper hebben hun RUB-status behouden, omdat de producenten een dossier hebben ingediend.
Sinds 2018 loopt een project om middelen van deze lijst onder de Europese regelgeving te brengen.
Inmiddels hebben aanvragers van 16 van de 57 RUB-middelen een dossier ter beoordeling ingediend. Van 14 van de 57 producten is de RUB-status vervallen. Deze middelen zijn niet van belang voor de fruitsector.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 juli 2020 - 16:46