De commissie oogstraming van GroentenFruit Huis en NFO heeft vanmorgen onderstaand gezamenlijk bericht naar WAPA gestuurd. WAPA verzorgt de cijfers die volgende week in Polen op Prognosfruit 2018 aangaande de oogstraming in Nederland worden gepresenteerd.

Oogstraming met 5 tot 10% omlaag
De afgegeven oogstraming voor appels en peren is gebaseerd op metingen die tot 10 juli hebben plaatsgevonden. In de drie weken daarna is het extreem droog geweest in Nederland, met geen neerslag van betekenis. Voor de komende twee weken wordt nog geen verandering in de weersituatie opgegeven. Dit betekent dat er een reële kans is dat de vruchtmaat waarmee gerekend is, niet gehaald gaat worden. Dit heeft tot gevolg dat de raming van begin juli, met de maatontwikkeling van dit moment, met 5 tot 10% omlaag bijgesteld moet worden. Daarbij is het effect van de droogte vooral zichtbaar bij peren en minder bij appels. Uitgaande van een reductieraming van 10% voor beide soorten dan zou  het nieuwe cijfer voor het appelvolume uitkomen op 233.000 ton en voor peren 358.000 ton.
Een ander effect is dat de oogstdatum naar voren kruipt. Daarbij is de inschatting dat de oogst van Conference en Elstar tussen 22-25 augustus gaat beginnen.

Bladverbranding
De NFO heeft het initiatief genomen voor deze bijstelling, maar schat ook in dat we er dan nog niet zijn. De weersvoorspellingen geven de komende twee weken nog geen neerslag van betekenis aan en de temperaturen worden morgen en volgende week nog extreem hoog. Fruittelers uit het hele land zijn bezorgd over aanhoudende droogte en het hete weer. Vanuit het hele land zijn er meldingen (zie foto) over verbrande bladeren (leafburn) in de peren (Conference), met name in de broek van de boom. Dit is een verschijnsel dat tot nu toe alleen voorkwam in de zuidelijke landen van de EU. Gelukkig kan er in Nederland op ongeveer 70% van het fruitareaal water gegeven worden. Maar ook in beregende percelen treedt leafburn op. Dit heeft gevolgen voor de assimilatie van de bomen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het vaak bomen betreft die net of af en toe buiten het bereik van de sproeiers vallen.

België en andere Europese landen
De Belgische oogstramingscommissie komt morgen opnieuw bijeen. Tot nu toe hadden zij een perenoogstraming afgegeven van 363 miljoen kilogram. Vorig jaar hadden zij 310 miljoen kilogram geoogst. In België kan op 10% van het areaal beregend worden. Het ligt in de lijn van de verwachting dat zij ook tot een bijstelling van de oogstraming komen. Andere landen zoals Duitsland, Polen en Oostenrijk worstelen ook met de droogte. Ook voor die landen ligt het in de lijn van de verwachtingen dat zij minder zullen gaan oogsten dan tot nu toe geraamd. Bij de OFH heeft een tiental fruittelers droogteschade gemeld in het kader van de Brede Weersverzekering.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 augustus 2018 - 20:07