Bij de nieuwe flexibele pacht vervalt de wettelijke looptijd van zes jaar en zijn pachter en verpachter vrij om samen looptijd en pachtprijs te bepalen. Daarnaast komt de nieuwe loopbaanpacht op naam te staan van de pachter, tot de pensioengerechtigde leeftijd.
Flexibele pacht is de opvolger van de geliberaliseerde pacht,” aldus Erik van Gellicum (Van Gellicum Vastgoed). “Pachters hebben een betere onderhandelingspositie omdat ze mede zelf de looptijd bepalen.” Na zesjarige pacht was de plantopstand op het perceel nog lang niet afgeschreven en kon de verpachter makkelijker een hogere prijs bedingen. Of de pachter moest de boomgaard rooien.
Bij de loopbaanpacht moet de bedrijfsopvolger een nieuwe pachtovereenkomst sluiten. “In het huidige ‘akkoord’ staat dat reguliere pacht blijft bestaan, maar dat pachter en verpachter samen de aanvangsprijs bepalen. De afgesproken pachtprijs is te toetsen aan de gemiddelde pachtprijs van een vergelijkbaar object in de omgeving.” Voor de zittende pachter, en de binnen vier jaar aan te wijzen bedrijfsopvolger, geldt voor de hele periode pachtprijsbescherming. Voor pachtafhankelijke bedrijven komt daar nog een generatie (30 jaar) bij.
De herziening van het pachtrecht realiseerde LTO Nederland met vertegenwoordigers van belangenorganisaties van pachters en verpachters.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 april 2016 - 14:19