Bedrijfsleven en kennisinstellingen in Wageningen hebben een Buitenlandloket Plantgezondheid in het leven geroepen om ervaring en kennis over automatisering, bestrijdingsmethoden en resistentieverdeling wereldwijd aan de man te brengen. Door de groeiende wereldbevolking en verdere verstedelijking is hoogproductieve land- en tuinbouw op een verantwoorde manier noodzakelijk. Nederland loopt in kennis en ervaring voorop en is daarom interessant voor het buitenland.

Het nieuwe loket werd 24 mei geopend op de bijeenkomst GBM2012 op de Floriade.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30