Op 22 november is de fruitteeltspecifieke Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) erkend door het steunpunt RI&E van de overheid. Dat betekent dat bedrijven met maximaal 25 werknemers de RI&E zelf kunnen invullen, zonder deze te laten toetsen door een externe adviseur. Wanneer op uw bedrijf mensen onder uw gezag werken is een RI&E verplicht. Een erkende RI&E is onder meer ook nodig voor het GlobalGAP-certificaat.
De RI&E voor de fruitsector is te vinden op rie.nl -> RI&E Instrumenten -> Landbouw & Dierhouderij -> Fruitteelt. Voordat u begint, wordt uw e-mailadres en een wachtwoord gevraagd. Het wachtwoord kunt u aanvragen via stigas.nl. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland of Stigas is dit gratis. Na de eerste keer inloggen kunt u uw wachtwoord zelf wijzigen.

Vragenlijst
De RI&E bestaat uit een vragenlijst waarmee u inventariseert welke risico’s in uw bedrijf aanwezig zijn en of er voldoende preventieve maatregelen zijn genomen. De geïnventariseerde risico’s en voorgestelde adviezen komen automatisch in het plan van aanpak.
In het plan van aanpak geeft u aan welke acties u neemt om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, binnen welke termijn deze worden uitgevoerd en wie binnen uw organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Bent u nog niet toegekomen aan het oplossen van een actiepunt, dan krijgt u voor de einddatum een herinnering via uw mail. Wanneer een openstaande actie is uitgevoerd, kan deze worden afgemeld als gereed.

Een uitgebreide instructie is te vinden op fruitteelt.mijnstigas.nl.
Lees ook de brochure of bekijk het filmpje voor meer informatie.

Bij vragen is het ook mogelijk de helpdesk te bellen, tel. (085) 044 07 00 (kies optie 1). Ook kunt u uw Stigas-adviseur uitnodigen om u (online) te helpen. Dit doet u door nadat u bent ingelogd in het menu ‘Instellingen’ op ‘Uitnodigen gebruikers’ te klikken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 november 2018 - 19:42