De Provinciale Staten van Gelderland zijn op 7 juli niet akkoord gegaan met de door Gedeputeerde Staten voorgestelde kernkwaliteiten voor de zone bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Provinciale Staten gingen er niet mee akkoord omdat zij onvoldoende geïnformeerd waren over het proces met betrekking tot de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De voorgestelde kernkwaliteiten van GS betreffen elementen die forse beperkingen zouden inhouden, zoals onder andere aanlegvergunningen voor een nieuwe aanplant voor de daar aanwezige fruittelers. Provinciale Staten willen eerst nader geïnformeerd worden door middel van technische briefings en werkbezoeken alvorens ze een definitief besluit willen nemen. De nieuwe besluitronde staat gepland voor november. Het initiatief voor het amendement was genomen door de VVD en SGP. LTO en NFO hadden hiervoor intensief gelobbyd. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 augustus 2015 - 14:48