De publicatie en inwerkingtreding van het herziene certificatieschema van Milieukeur Plantaardige producten is verschoven van 1 januari naar 1 maart 2018. De komende maanden vinden daarvoor nog diverse extra bijeenkomsten plaats van de begeleidingscommissie en het College van Deskundigen van Stichting Milieukeur.
De hoorzitting die gepland stond voor 9 november, zal begin februari worden gehouden. De exacte datum en plaats worden op een later moment bekendgemaakt.
De looptijd van het huidige certificatieschema wordt verlengd tot 1 maart. Teelten die voor die tijd starten kunnen nog gecertificeerd worden op basis van het huidige certificatieschema of de audit uitstellen tot na 1 maart voor certificering op basis van het nieuwe certificatieschema.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 oktober 2017 - 19:17