Als de Europese Commissie bij de beoordeling van werkzame stoffen de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor hormoonverstorende stoffen gaat toepassen, zullen in Europa waarschijnlijk 26 stoffen worden beoordeeld als hormoonverstorend. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een reactie op vragen van VVD-kamerlid Helma Lodders. De EC deed dit voorstel in juni 2016. Tijdens het Algemeen Overleg van 14 september heeft de Tweede Kamer hierover gesproken.
De EC wil de criteria van de WHO voor hormoonverstorende stoffen in de toekomst gaan toepassen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. In een eerste beoordeling concludeert de EC dat binnen Europa 26 toegelaten werkzame stoffen aan dit criterium voldoen. Daarvan worden 17 stoffen gebruikt in gewasbeschermingsmiddelen met een toelating in Nederland, 7 van deze stoffen hebben een toelating in de fruitteelt. Het gaat om 4 fungiciden, 2 herbiciden en een insecticide.
In Nederland worden 285 goedgekeurde stoffen toegepast in toegelaten middelen. Dit betekent dat waarschijnlijk 6% van het totaal aantal stoffen als hormoonverstorend kan worden aangemerkt. Van deze 6% maken fungiciden een belangrijk deel uit.

Lees ook: Vrees voor kaalslag middelenpakker door nieuwe EU-regels in Fruitteelt 22.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 november 2016 - 18:05