De NFO keurt de houding van FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen af; de vakbonden zijn opnieuw niet bereid te praten over voorstellen van de werkgevers voor de Cao Open Teelten, waar ook de fruitsector onder valt. Dat bleek woensdag 28 mei bij aanvang van de tweede ronde van het Cao-overleg. “De vakbonden eisen dat wij als werkgevers in de plantaardige sector onze voorstellen intrekken. Dat we het niet eens zijn, is tot daar aan toe, maar eisen dat wij voorstellen van tafel halen, dat is niet constructief”, aldus Mans Vulto, leider van de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers.

De Cao Open Teelten loopt tot 1 juli 2014 en gaat over de arbeidsvoorwaarden van 30.000 medewerkers in de boom- en bollenteelt, boom- en bollenteelt handel, fruitteelt, vollegrondsgroenten en akkerbouw. De werkgeversdelegatie heeft besloten kennis te nemen van het standpunt van de vakbonden en de nieuwe situatie voor te leggen aan de Regiegroep Cao Open Teelten (werkgevers in de land- en tuinbouw). Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden.

In de voorstellen van de werkgevers wordt ingespeeld op de veranderende wetgeving en de specifieke behoefte aan flexibiliteit, met name in de oogstperiode. Verder is een bescheiden loonkostenontwikkeling voorgesteld die bijdraagt aan de versterking van de (bedrijfs)economische positie en het concurrentievermogen van bedrijven. “De verschillen in loonkosten met de ons omringende landen zijn nog steeds (te) fors en dat geeft veel concurrentienadeel”, aldus Mans Vulto. Kostenstijgingen, wetswijzigingen en andere onzekerheden zijn op dit moment van grote invloed op de toekomst van de bedrijven en daarmee de werkgelegenheid van 30.000 mensen in de open teelten. Steeds meer bedrijven kiezen er daarom voor om arbeid extern onder te brengen, bijvoorbeeld bij uitzendbureaus of payroll-organisaties, om daarmee de groeiende risico’s te vermijden. Staken van het Cao-overleg door de vakbonden vindt de NFO een onverantwoorde actie in een arbeidsmarkt die steeds meer een  Europese arbeidsmarkt wordt. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:13