NFO en LTO Noord zijn het niet eens met de manier waarop de gemeente Houten in de ontwerpbestemmingsplannen voor het Eiland van Schalkwijk en ’t Goy en omgeving de regels rondom teeltvrije zones heeft opgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van het overgangsrecht om een teeltvrije zone van 50 m in te stellen, ook voor bestaande situaties. Daarnaast hanteert de gemeente voor teeltondersteunende maatregelen, zoals regenkappen en vogelnetten, een maximale hoogte van 3 meter. Dat moet ten minste 7 meter zijn vinden NFO en LTO Noord.

De plannen van de gemeente Houten zorgen voor veel onrust onder fruittelers zegt NFO-afdelingvoorzitter Simon Oostveen. Bovendien wil de gemeente een convenant met de sector opstellen met daarin aanvullende afspraken over driftbeperkende maatregelen. Het zou beter zijn als de gemeente de uitkomst van een lopende rechtszaak over teeltvrije zones en lopend onderzoek afwacht voordat ze allerlei maatregelen al wil vastleggen in bestemmingsplannen, vindt Oostveen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 12:08