De gemeenteraad van Houten heeft eind mei met ruime meerderheid een motie goedgekeurd over spuitzones rondom fruitteeltbedrijven om de veiligheid van de omwonenden te waarborgen. In een motie van D66, GroenLinks, ITH en CDA vragen de raadsleden om op korte termijn een wijzigingsprocedure van het Bestemmingsplan Buitengebied in te zetten om de spuitgrens van 50 meter rondom boomgaarden vast te leggen.

Het College van B&W is van mening dat de toekomstige beleidslijn met betrekking tot de spuitzones alleen geldt voor nieuwe boomgaarden en dat het bestaande recht blijft gelden voor bestaande boomgaarden. D66, GroenLinks, ITH en CDA vinden een garantie voor bestaande rechten onverstandig omdat daarmee de risico’s voor de omwonenden blijven bestaan. De partijen pleiten voor overleg tussen gemeente en fruittelers, waarin ook omwonenden worden betrokken, om aldus te komen tot een spuitzone voor bestaande boomgaarden. Het college heeft gewezen op mogelijke (plan)schadeclaims van fruittelers bij aantasting van hun bestaande rechten.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 09:30