Het afschermen van rijpend zachtfruit in de nazomer met netten met een maaswijdte van minder dan 0,8 mm blijkt de beste maatregel om aantasting door de suzuki-fruitvlieg te voorkomen. In tests van pcfruit-proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit kwam het Howitec ornata airplus 77/102 als beste naar voren. Tijdig innetten van zachtfruit is zeer belangrijk om aantasting door de suzuki-fruitvlieg te voorkomen. Pcfruit presenteert de resultaten van het onderzoek in het rapport ‘Zachtfruit telen in aanwezigheid van Drosophila suzukii’.
Naast het Howitec-net ornata airplus 77/102, werden ook koolvlieggaas, mineervliegengaas, Howitec-net ornata 95/135 en Howitec-net ornata 80/80 beproefd. Howitec ornata airplus 77/102 kwam het beste naar voren in de tests. Zowel ornata 80/80 als het mineervliegengaas werkten even goed tegen de suzuki-fruitvlieg. Vanwege de rechthoekige mazen is de luchtdoorlaatbaarheid van het ornata 77/102 echter beter dan van beide andere nettypes. In de praktijk vonden de onderzoekers het ornata 77/102 aangenaam om mee te werken, met een goede stevigheid, vlot te knippen en te manipuleren.
Tijdig innetten bleek zeer belangrijk om aantasting door de suzuki-fruitvlieg te voorkomen. Bij het innetten begin september was er al een aantasting aanwezig en ondanks een bespuiting met Tracer heeft deze aantasting zich verder kunnen ontwikkelen. Innetten vanaf eind juli blijkt een betere optie, al kan er ook niet te vroeg worden ingenet omdat natuurlijke bestuivers en nuttigen zich onder het net moeten kunnen vestigen.

Kijk voor meer info op groenkennisnet.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 april 2017 - 18:32