Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met een wijziging van de structuurvisie voor huisvesting tijdelijke arbeidskrachten. Deze structuurvisie moet het huisvesten van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied mogelijk maken. Als begin mei Provinciale Staten akkoord gaan met het voorstel van GS, wordt de wijziging vrijwel direct daarna van kracht.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2013 - 11:30