LTO Nederland heeft met medewerking van de NFO de brochure: Huisvesting van arbeidsmigranten, uitgebracht. U kunt de brochure elektronisch en schriftelijk aanvragen bij de NFO via e-mail: info@nfofruit.nl of telefonisch via

079 3681 300 .

 

Er gaan ook zes nieuwsbrieven over huisvesting van arbeidsmigranten verschijnen. Als u die wilt ontvangen, kunt u dit ook via genoemde wegen doorgeven aan de NFO.

 

De uniforme landelijk vastgestelde huisvestingsnorm bevat in de categorie ‘Overige’ de mogelijkheid om huisvesting van arbeidsmigranten op het agrarische bedrijf te regelen. Deze categorie is inmiddels door NFO en LTO uitgewerkt en de afgelopen maand besproken met de Stichting Normering Flexwonen (SNF). De eerste reacties op de uitwerking van deze categorie waren positief. Begin juli wordt deze uitwerking ook besproken met de vakbeweging.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 14:00