De NFO heeft zich altijd sterk gemaakt voor huisvesting op het eigen agrarische bedrijf voor buitenlandse seizoenmedewerkers die op uw bedrijf werkzaam zijn. Dit is gehonoreerd binnen het overleg dat er op landelijk niveau is met alle partijen inzake de huisvesting buitenlandse seizoenmedewerkers. Deze huisvesting is een speciale categorie: ‘Overige’ geworden.

In dit door de overheid opgezette overleg zijn uniforme, landelijke huisvestingsnormen afgesproken voor permanente huisvesting waaraan accommodaties  minimaal moeten voldoen. Deze afspraken zijn inmiddels vastgesteld. De NFO wil ook dat er voor de categorie Overige, naast de normen voor permanente huisvesting, normen komen voor tijdelijke accommodatie voor arbeidspieken in de periode van 1 mei tot 1 november. Deze tijdelijke voorzieningen worden op de bedrijven ingericht en dienen alleen voor piekarbeid op dat bedrijf. De NFO denkt aan voorziening die een minicamping ook heeft. Uiteraard moeten deze voorzieningen voldoen aan de voorwaarden van het bestemmingsplan dat daar geldt. Inmiddels zijn er conceptnormen opgesteld die worden besproken met de diverse partijen: het werkgeversoverleg in de tuinbouwsector en de vakbonden. Daarna worden deze normen ingebracht in het landelijk overleg. De NFO wil dit traject afronden voor het einde van dit jaar.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2013 - 12:21