Voor de aanvragen voor de topsector heeft de NFO diverse ideeën in beeld. Bij het verkrijgen van toegang tot nieuwe markten gelden diverse fytosanitaire eisen. Deze worden nader geïnventariseerd. Daarnaast is het belangrijk dat aan het goedgekeurde project Emissie nu financiën beschikbaar komen voor 2015. Samen met andere sectoren wil de NFO het idee uitwerken om innovatie te stimuleren rondom geïntegreerde gewasbescherming: natuurlijke vijanden, natuurlijke middelen en een alternatief voor natte grondontsmetting. Wat zwartvruchtrot betreft probeert de NFO aan te sluiten bij een sectoroverschrijdende aanpak voor Stemphylium. Met betrekking tot de bewaring denkt de NFO aan een bewaar- en smaakonderzoek Elstar en een onderzoek bewaring en uitstalleven steenfruit.  

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:49