Slechts negen fruittelers maakten in 2014 gebruik van de MIA/Vamil-regeling voor het plaatsen van hagelnetten. Het totale investeringsbedrag was met € 540.878 iets meer dan de helft van het bedrag (€ 997.733) dat 21 telers in 2013 gebruikten voor het plaatsen van hagelnetten. Het aantal investeringen in boomgaardspuiten met variabele luchtondersteuning daalde ook iets, negen aanvragen (€ 515.230) ten opzichte van dertien in 2013 (€ 681.005). Dat is te lezen in het jaarverslag MIA/Vamil.
In totaal meldde de fruitsector een investeringsbedrag van 30 miljoen euro aan voor de MIA/Vamil-regeling. De fruitsector investeerde voor circa 5 miljoen euro in duurzame bedrijfsmiddelen als spuitmachines, gps-apparatuur, grondwaterpeil-gestuurde drainage, waterzuiveringsinstallaties, hagelnetten of fertigatiesystemen. Een exacte inventarisatie van de door de fruitsector aangemelde bedrijfsmiddelen is niet voorhanden, maar het kunnen alle bedrijfsmiddelen zijn die in het jaarverslag worden aangemerkt met een cijfercode beginnend met 23XX.
Naast de duurzame bedrijfsmiddelen investeerde de fruitsector voor 25 miljoen euro in Groen Label-kassen, vervanging van asbesthoudende daken, duurzaam transport en duurzaam hout.

De agrarische sector maakt elk jaar goed gebruik van MIA/Vamil. In 2014 is 35 procent van het totale investeringsbedrag afkomstig van ondernemers uit de land- en tuinbouw. Dit zijn vooral investeringen in duurzame kassen, duurzame stallen en de vervanging van asbestdaken. Voor de landbouwsector ging het om 594 miljoen euro en voor de tuinbouw om 201 miljoen euro.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 september 2015 - 17:22