Oud-hoofdbestuurslid Adrie van Diepen uit Kraggenburg is zaterdag 29 september op 72-jarige leeftijd overleden. Adrie kwam in 1991 in het hoofdbestuur van de NFO als vertegenwoordiger van de toenmalige KNBTB. In die tijd hadden de drie CLO’s een vaste vertegenwoordiger in het NFO-hoofdbestuur. Bij toerbeurt was één van deze drie vertegenwoordigers ook lid van het dagelijks bestuur. Adrie was tot zijn vertrek uit het hoofdbestuur in 1997 twee maal lid van het dagelijks bestuur. Vanuit de NFO was hij tevens vertegenwoordigd in de sectorraad van de DLV en in de afdeling fruitteelt van het Landbouwschap. Adrie van Diepen was daarnaast van 1992 tot 1998 bestuurslid van NFO-kring IJsselmeerpolders.

In het hoofdbestuur zette Adrie zich in voor de financiële positie van fruittelers onder andere door een op de fruitteelt toegesneden regeling voor gelegenheidswerk en een goede cao.

Hij was als vertegenwoordiger van de KNBTB een sterk voorstander van een hechte samenwerking tussen de NFO en de drie CLO’s, waarbij hij nadrukkelijk het belang van sectorale belangenbehartiging vanuit de NFO inzag. Juist in zijn periode kreeg de samenwerking met de CLO’s een enorme impuls met als resultaat dat het hoofdbestuur in 1995 tevens Vakgroep Fruitteelt van LTO werd.

Adrie was zeer begaan met de fruitteeltbedrijven en de gezinnen. Vooral in de polders hadden veel bedrijven slechte oogsten door de nachtvorst van 1990 en 1991. Deze jaren werden gevolgd door enkele jaren met slechte financiële opbrengsten. Adrie zette zich zowel landelijk als regionaal hard in om de bedrijven door slechte perioden heen te helpen.

Adrie was een open boek; zei precies zoals hij er over dacht op een felle, maar zeker ook humoristische wijze. Hij bewaakte daarbij altijd de goede menselijke verhoudingen. Het moest van hem gezellig blijven en met zijn vermogen om met een gezonde dosis zelfspot zaken te relativeren, droeg hij daar zelf aan bij.

De NFO denkt met veel waardering terug aan Adrie als mens en aan zijn inzet voor de fruitteeltsector binnen en buiten de NFO. Het hoofdbestuur wenst zijn familie veel sterkte bij dit verlies.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:00