Gerrit van Woudenberg uit Harmelen is donderdag 26 februari op 73-jarige leeftijd overleden. Gerrit was in de jaren ’70, ’80 en ’90 voor de NFO actief als voorzitter van de voormalige afdeling Vechtstreek, voorzitter van de nieuwe fusieafdeling Vecht en IJssel en vicevoorzitter van kring Utrecht. Vanuit deze laatste functie was hij van 1982 tot 1996 plaatsvervangend lid van het hoofdbestuur van de NFO. In het verlengde van zijn NFO-functies was hij gedurende lange tijd voortrekker van de stichting Begeleiding Utrechtse Fruitteelt (BUF).

De NFO kent Gerrit van Woudenberg als een gedreven, vasthoudende en breed georiënteerde bestuurder. Kwaliteiten die hem goed van pas kwamen bij zijn bestuurswerk en waarmee de NFO zeer zeker haar voordeel heeft gedaan. Ook had hij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en wist hij hoe het spel gespeeld moest worden. Zijn speciale aandacht ging uit naar het fruitteeltbedrijf dat moest kunnen opereren in zijn directe omgeving. Ruimtelijke ordening met de zonering rondom de percelen, emissiemaatregelen en een goede taxatie voor fruitteeltbedrijven, waren terreinen waarin hij zeer goed thuis was. Gerrit vond het belangrijk dat fruittelers zich breed oriënteerden. Daarom organiseerde hij vanuit de kring voor zijn Utrechtse collega’s vele excursies.

De NFO wenst de familie veel sterkte met dit verlies

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:09