Maandag 2 september overleed Jan Dijkstra in zijn woonplaats Goes. Hij werd 75 jaar oud. Dijkstra werkte na zijn afstuderen aan de Landbouwhogeschool eerst enige jaren bij het Consulentschap voor de Tuinbouw te Utrecht. In 1970 werd hij aangesteld op het Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp waar hij leiding gaf aan het kleinfruit-onderzoek. Tevens coƶrdineerde hij het praktijkonderzoek op de fruitteeltproeftuinen in Nederland. Dijkstra vervulde deze taken tot de verhuizing van het Proefstation in 2000. Hij was bovendien (co-)auteur van veel praktische lectuur over kleinfruit.

Voor de NFO maakte Dijkstra zich geruime tijd zeer verdienstelijk als adviseur van de Commissie Kleinfruit. Daarnaast publiceerde hij tot ruim na zijn pensioen vele artikelen in Fruitteelt. De NFO is dankbaar voor zijn inzet en wenst familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2013 - 12:00