‘Op de mooie herinneringen aan Rob’

Rob Leegwater uit Andijk is maandag 4 november overleden. Hij was bijna 75 jaar. Rob had een passie voor fruit telen en verrichtte goed pionierswerk voor de NFO en de fruitteeltsector.

Rob groeide op in het Noord-Hollandse Berkhout. Hij kwam van buiten de sector, maar op jonge leeftijd wist hij al dat hij graag fruitteler wilde worden. Hij is de sector ingerold door eerst werkzaam te zijn op twee bedrijven waarvan één in Denemarken. In 1970 kregen hij en zijn vrouw Trude de kans een eigen bedrijf te beginnen in Andijk.

Rob was in de jaren ’80 één van de pioniers van de geïntegreerde gewasbescherming in de fruitteelt en stond daarvoor in nauw contact  met de toenmalige Proeftuin Schuilenburg in Lienden. In de eerste helft van de jaren ’90 ging de gehele fruitteeltsector over op dit systeem omdat de traditionele spint- en roetmijtbestrijding niet meer effectief was.

Toen het Landbouwschap in 1990 startte met voorbeeldbedrijven voor de geïntegreerde teelt in de fruitteeltsector werd het bedrijf van Rob vanzelfsprekend één van die vijf bedrijven.

Landelijk was Rob voor de NFO actief in de commissie Milieu Bewuste Teelt en in de commissie Begeleiding Onderzoek Geïntegreerde Fruitteelt.

Rob was tevens jaren lid van het kringbestuur Noord-Holland. Hij was daarin zeer actief en graag bereid om de fruitteelt en haar producten onder de aandacht te brengen bij de consument op de jaarlijkse West-Friese Flora en de Floriade in de Haarlemmermeer. Onder pseudoniem Arie Elstar publiceerde hij vele jaren in het berichtenblad van NFO-kring Noord-Holland. Op humoristische wijze beschreef hij het reilen en zeilen van de kring.

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 november 2013 - 13:05