De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft de indeling van de H.S.S. CF boomgaardspuit met Drift Control op de DRT-lijst aangepast. Op verzoek van Hol Spraying Systems is nu ook de verlaagde luchtinstelling op de lijst opgenomen. Dit betekent een uitbreiding met twee DRT-klassen:

  1. DRT-klasse 95% met een ventilatortoerental van maximaal 1600 rpm;
  2. DRT-klasse 97,5% met een ventilatortoerental van maximaal 1400 rpm.

Bij beide DRT-klassen moeten spuitdoppen in ten minste DRD-klasse 90% worden gebruikt en moet de buitenste fruitgewasrij eenzijdig worden bespoten, alleen het perceel in. Bepalend voor de driftreductie is dat het maximale ventilatortoerental van de betreffende DRT-klasse niet wordt overschreden. Omdat het ventilatortoerental als instelling/randvoorwaarde bepalend is voor de driftreductie en ook geregistreerd wordt, is de ‘lage luchtinstelling’ (hendel tandwielkast op stand ‘LAAG’) bij deze spuittechniek niet langer in de DRT-lijst en het informatieblad opgenomen.

In het bijbehorende informatieblad staat een beschrijving van de werking van de spuittechniek.
H.S.S. CF boomgaardspuit met H.S.S. Drift Control en de instellingen/randvoorwaarden voor gebruik in het veld.

Aanpassing DRT-lijst boomteelt en informatiebladen suzuki-fruitvlieggaas
Per 1 januari 2021 is het gebruik van een ten minste 75% driftreducerende spuittechniek bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ook verplicht voor de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen. Dit is vastgelegd in artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Daarom zijn in de DRT-lijst de tabellen 4 en 5 inclusief tekst boven beide tabellen hierop aangepast en zijn de spuittechnieken in beide tabellen die alleen ingedeeld waren in de DRT-klasse 50% van de DRT-lijst verwijderd.

De aanpassing van de informatiebladen van het suzuki-fruitvlieggaas betreft een aanvulling op de bestaande informatiebladen. Om te voorkomen dat het gaas kan opwaaien is naast het verzwaren van het gaas met bijvoorbeeld zand-/grindslurven, nu ook in de informatiebladen opgenomen dat het gaas bevestigd kan worden aan een gronddraad dat onderdeel is van de constructie.
Bekijk hier het informatieblad suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen en het informatieblad suzuki-fruitvlieggaas.

De nieuwe versie van de DRT-lijst en de informatiebladen van de H.S.S. CF boomgaardspuit met H.S.S. Drift Control en Suzuki-fruitvlieggaas zijn te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 juni 2021 - 16:52