Het ministerie van Economische Zaken meldt dat India de komende maanden de laatste officiële wettelijke procedures zal afronden voor de export van Nederlandse appels en peren. Het verkrijgen van markttoegang in India voor appels en peren is een prioriteit van de NFO om de exportmogelijkheden te vergroten en verbreden. De nog benodigde tijdsduur voor het afhandelen van de officiële wettelijke procedures in India is moeilijk in te schatten. Positief is dat er inhoudelijk overeenstemming is tussen India en Nederland over de fytosanitaire eisen. Op korte termijn wordt bekend waaraan de teelt en/of het product voor India aan moet voldoen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:02