PPO Fruit presenteerde onlangs op een informatieavond voor vruchtboomkwekers de resultaten van het onderzoek naar vruchtboomkanker. Onderzoeker Peter Frans de Jong (PPO) liet zien dat het infectieproces voor snoeiwonden en bladwonden verschilt van elkaar.

In opdracht van de vruchtboomkwekers is een door Bodata ontwikkeld waarschuwingsmodel getest. De resultaten van een gerichter bestrijding van vruchtboomkanker met het waarschuwingsmodel zijn goed te noemen. Het geeft een even goede bestrijding als een wekelijks schema met captan of calciumhydroxide. Het model biedt ook perspectief voor fruitteelt, maar behoeft volgens De Jong wel nader onderzoek.

In de discussie ging het natuurlijk ook over de grote aantasting van vruchtboomkanker in de praktijk. Ook bij rassen als Elstar die niet als erg gevoelig bekend staat. De Jong merkte op dat dit jaar door de wintervorst de natuurlijke afweerreactie van vruchtbomen veel minder was. Infecties die normaal gesproken ingekapseld worden, leiden dit jaar wel tot aantasting.

De Jong is voor het onderzoek op zoek naar één- en tweejarige praktijkpercelen waar nu een sterke aantasting van vruchtboomkanker speelt. Hij wil het infectiemoment van de vruchtboomkanker in beeld brengen. Reacties kunnen naar peterfrans.dejong@wur.nl

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30