De NFO, PPO, Fruitconsult, Greenport Gelderland, Helicon en HAS Den Bosch hebben bij de topsectoren een project ingediend om op PPO Randwijk een Informatie en Demonstratie Centrum in te richten (IDC). Het IDC Randwijk is een omgeving waar bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen samenwerken op een fysieke en virtuele locatie voor het demonstreren, toepassen en implementeren van innovaties in de fruitteelt. De intentie is dat het IDC een platform voor het bedrijfsleven wordt om innovaties en marktintroducties te demonstreren en uit te dragen en marktgerichte innovaties te initiëren. Vanuit het IDC kunnen innovaties vervolgens doorbreken, waarna de kennis structureel gedeeld kan worden met ondernemers en met het onderwijs. Het IDC staat open voor de gehele sector. Die kan het centrum benutten om zijn innovaties verder te verspreiden in de sector. De inhoudelijke speerpunten zijn: een duurzame gewasbescherming en een optimale bedrijfsvoering en inzet van arbeid op het bedrijf.

Het IDC richt zich op de volgende activiteiten:

– Ontwikkelplaats van innovaties.

– Demonstraties.

– Ondersteuning bij het uitwerken van de kansen.

– Doorbreken en introduceren van innovaties in de praktijk.

Dit bericht is geplaatst op maandag 29 september 2014 - 14:15