Bent u een fruitteler die de mouwen op wil stropen, kansen wil benutten en durft te investeren in de toekomst? Een ondernemer die de concurrentiekracht en resultaten van het bedrijf wil verbeteren? Dan is het Telers Ondernemers Programma (TOP) zeker iets voor u!
De NFO, Rabobank en Ondernemerschap Academy hebben dit programma samen ontwikkeld om u als fruitteler te helpen groeien. Kom op woensdag 22 november, van 16.00 tot 19.00 uur, in Boerderij ‘Het Lansingerland’ in Zevenbergschenhoek alles te weten over dit gesubsidieerde programma. Ontmoet de sprekers en coaches van het programma en kom in contact met collega-fruittelers die eveneens gaan deelnemen. Schrijf u direct in voor de gratis informatiebijeenkomst.

Telers Ondernemerschap Programma
Kom alles te weten over het gesubsidieerde Telers Ondernemerschap Programma, dat samen met fruittelers specifiek voor u als ondernemer in de fruitteelt is ontwikkeld.

Het afgelopen jaar hebben de NFO en de Rabobank in dialoogbijeenkomsten aan ruim 200 fruittelers gevraagd wat er nu én in de toekomst nodig is om een succesvol fruitteeltbedrijf te hebben. Hieruit kwam naar voren dat heel veel fruittelers deze kansen wel zien (aantrekkende economie, hoger bestedingsniveau, meer fruit eten en vraag naar duurzaam geteeld product) maar niet precies weten hoe ze deze kansen binnen de huidige verhoudingen in de markt kunnen verzilveren.
Het TOP wil u beter inzicht geven in de kracht en zwaktes van uw bedrijf en de kansen en bedreigingen in de markt. Samen met een ondernemerscoach ontwikkelt u een actieplan voor de komende drie tot vijf jaar, toegespitst op uw eigen bedrijf. De ondernemerscoach helpt u gedurende dit programma uw kwaliteiten te benutten en uw plannen te realiseren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 oktober 2017 - 19:37