Het RIVM heeft een informatieblad gemaakt dat medewerkers van de GGD kunnen gebruiken bij vragen van omwonenden over gewasbeschermingsmiddelen. Het bijna vijftig pagina’s tellende document bevat onder andere informatie over de diverse typen gewasbeschermingsmiddelen, de toelatingsprocedure en de op dit moment beschikbare kennis over blootstelling en de effecten daarvan.

Begin dit jaar bracht de Gezondheidsraad een rapport uit over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden. Dit jaar wordt een pilot voor blootstellingonderzoek uitgevoerd. Meer informatie: www.rivm.nl > Documenten en publicaties > GGD informatieblad.  

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 11:59