De NFO is verheugd over het uitstel van het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon (WML) tot 1 juli 2016. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van SZW de Tweede Kamer vandaag laten weten. Op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zou dat verbod per 1 januari 2016 ingaan. NFO en LTO-N zijn zonder meer tegen dat verbod en heeft dat de Tweede Kamer en de minister van SZW de afgelopen maanden laten weten, met redenen omkleed. Daarbij is gezamenlijk opgetrokken met ook andere werkgeversorganisaties.
Belangrijkste risico is dat tijdelijke buitenlandse werknemers zich niet meer verzekeren als de zorgverzekering niet meer via de werkgever loopt en hij dat niet via de loonstrook mag verrekenen.
Hetzelfde geldt voor betaling voor huisvesting op het eigen erf van de werkgever. In de cao’s zijn maximale wekelijkse bedragen overeengekomen voor huisvesting. De werkgever loopt een debiteurenrisico bij geen inhoudingen en verrekeningen via de loonstrook. Dan is het tevens zichtbaar wat er voor bedragen worden ingehouden.
NFO vindt het jammer dat het verbod op contante betaling niet van tafel is. Zij zal zich met LTO om genoemde redenen het overleg met het ministerie van SZW voortzetten om het verbod definitief van tafel te krijgen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 1 december 2015 - 15:58