Zoals in vrijwel alle sectoren in de land- en tuinbouw is ook het inkomen van de fruittelers, na aftrek van alle kosten, in 2018 sterk achteruit gegaan. Als gevolg van de lagere opbrengsten (minus 15-30 procent) en de toegenomen kosten (plus 10 procent) wordt voor 2018 een daling van gemiddeld 30 duizend euro voorspeld. Dat werd duidelijk uit de presentatie van Wageningen Economic Research (WUR) over de verwachte inkomens van 2018 in de land- en tuinbouw. Gemiddeld genomen verwachten de onderzoekers dat er aan inkomen per arbeidsjaareenheid voor fruittelers in 2018, na aftrek van alle kosten, 50 duizend euro zal overblijven. Voor een groot deel is dit bedrag echter speculatief. De financiële opbrengsten worden gerekend tot het jaar waarin het product geoogst is. Voor de fruitteelt betekent dit dat het inkomen dat gegenereerd wordt uit fruit dat nu in de koelcellen ligt en in de loop van 2019 wordt verkocht, wordt meegerekend bij het inkomen van 2018. De inkomensverschillen tussen individuele telers zullen dit jaar nog groter zijn dan andere jaren. Telers die niet of onvoldoende konden beregenen, zullen duidelijk lagere inkomens realiseren dan bedrijven die voldoende mogelijkheden hadden om te beregenen. Telers van zachtfruit zullen naar verwachting een minder sterke daling zien van het inkomen dan telers van appel en peer. Op deze bedrijven zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. De verwachting is dat dit ook voor 2018 geldt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 december 2018 - 18:50